ingersafvestad.se

  

Inger Säfvestad

Psykoterapi, Handledning och Jungiansk Analys 

  

Besöksadress: Råggatan 11, 11859 Stockholm,

Tel: 0703984186  E-post: i.safvestad@gmail.com,  

Hemsida: www.ingersafvestad.se

 

 

Jag kommer tyvärr att avsluta min mottagning vid årsskiftet 2018-2019.

Därför kan jag bara ta emot ev. tidigare klienter och för mycket begränsade frågeställningar, t.ex. kring specifika livssituationer och livsval.

 

Språk: svenska och engelska.

 

Förhållningssätt och arbetsmetoder:

Som psykoterapeut och analytiker utgår jag från ett psykodynamiskt och jungianskt synsätt och betraktar klientens egna unika upplevelser och uttryckssätt som centrala. För att förstå det ofta omedvetna inre skeendet, och de dolda processerna i relationerna till andra följer jag personens eget ”språk”, vare sig det kommer upp i berättelser, beskrivning av konkreta händelser eller i en mer symbolisk form, som en bild eller ett kroppsligt uttryck. Jag använder mig också av drömmar och dagdrömmar för att få fatt i de nivåer inom oss som inte är så medvetna, men som färgar upplevelser och beteenden. Att förstå de mönster för hur vi ser på oss själva och för hur vi handskas med våra relationer, vilka skapats av tidigare upplevelser, är centralt i arbetet med att skapa förändring.

Personer som befinner sig i en livskris, med plötsliga och ibland traumatiska förluster av någon närstående, arbete eller hälsa behöver kanske ett mer stödjande och vägledande sätt att arbeta, där fokus ligger på resurser och möjligheter.

 

Du är välkommen att ringa eller skicka ett e-postmeddelande. Normalt kan jag svara inom några få dagar.